2021-0187.jpg

Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Maštalíř, Jaromír

1. vydání, 2021, 298 stran,
ISBN 978-80-244-5954-7
Salesprice with discount
Sales price 169 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0187_Mastalir.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Publikace se zaměřuje na specifické téma, primárně orientované na žáky s mentálním či kombinovaným postižením v období ukončování povinného vzdělávání. S odkazem na zpracovaná teoretická východiska a rámec lze toto téma označit jako nedostatečně probádané, a to zejména v našich podmínkách. Cílem je realizovat, popsat a následně evaluovat proces podpory při ukončování povinné školní docházky a plánování přechodu u vybraných žáků s mentálním postižením ze školy do další etapy jejich života, sumarizovat získaná zjištění osob facilitujících tento proces a následně navrhnout doporučení pro možnou implementaci procesu plánování přechodu do speciálněpedagogické praxe. Dále se autor pokusil identifikovat, popsat a analyzovat současný stav problematiky z perspektivy třídních učitelů pracujících s těmito žáky a sociálních pracovníků vybraných zařízení sociální služeb ve vybraných krajích České republiky.

Publikace autora