2021-0134.jpg

Moderní chemická analýza v archeologii, I. díl

Bednář, Petr (eds.)
Kučera, Lukáš

1. vydání, 2021, 296 stran,
ISBN 978-80-244-5949-3
Salesprice with discount
Sales price 0 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0134_Bednar.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Kniha je zaměřena na využití moderních technik a metod chemické analýzy v archeologickém výzkumu. Popisuje analytické postupy od odběru vzorku přes jeho úpravy až po analytickou koncovku a zpracování dat v kontextu spolupráce analytika s archeologem. Ačkoli jsou uváděny i klasické techniky, těžištěm knihy je využití moderních instrumentálních analytických technik. Vzhledem k nezastupitelnosti bioanalytických metod v moderním archeologickém výzkumu obsahuje kniha i obsáhlou kapitolu zaměřenou na analýzu biomakromolekul s přesahem do archeogenetiky a analýzy proteinů. Kniha reflektuje multidisciplinaritu výzkumu v archeologii a oblasti kulturního dědictví a naznačuje potenciál využití propojení výsledků z oblastí metabolomiky, proteomiky a genetiky. Každá tato kapitola je syntézou přehledu informací z původní časopisecké literatury, vlastní práce autorů a kritického zhodnocení stavu poznání v dané oblasti. Kniha ukazuje příležitosti uplatnění systematického přírodovědného výzkumu v řadě aplikačních a kauzálních kapitol, vycházejících ze zkušeností autorů a z jejich minulého a současného výzkumu, i s výhledem do nejbližší budoucnosti. Je určena archeologům, kterým poskytne podrobné informace o možnostech, ale i úskalích současných analytických postupů a chemikům–analytikům se zájmem o výzkum v oblasti historie, archeologie a kulturního dědictví.

Publikace autora

Ostatní si také koupili