2021-0108.jpg

The Specifics of communication in relation to sexuality III. Helping professions in relation to sexuality including persons with intellectual disability: Readiness for practice

Štěrbová, Dana
Rašková, Miluše

1. vydání, 2021, 86 stran,
ISBN 978-80-244-5923-3
Salesprice with discount
Sales price 90 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0108_Sterbova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Publikace rozšiřuje zkoumanou problematiku pomáhajících profesí ve vztahu k sexualitě o téma osobnosti jedince a jeho postoje k sexualitě v kontextu s nutností připravenosti do profesní praxe. Je vědecky zaměřena na zkoumání v oblasti postojů, přesvědčení a hodnot týkajících se lidské sexuality, včetně osob s mentálním postižením, a to z pohledu reprezentantů pomáhajících profesí. Téma je podpořeno o názory na problémy při komunikaci o sexuálních otázkách v obecné rovině, dále o názory na schopnosti a dovednosti k diskusi a předávání informací z oblasti lidské sexuality včetně osob s mentálním postižením. Považujeme za nutné zkvalitnit profesní připravenost osob pro pomáhající profese ve vztahu k lidské sexualitě v rovině znalostní i odborně didaktické, neboť výsledky výzkumu prokázaly respondenty vnímanou nedostatečnou profesní připravenost.

Publikace autora