2021-0109.jpg

The Specifics of communication in relation to sexuality I. Helping Professions in Relation to Sexuality, Including Persons with Intellectual Disabilities

Štěrbová, Dana
Rašková, Miluše a kol.

1. vydání, 2021, 162 stran,
ISBN 978-80-244-5921-9
Salesprice with discount
Sales price 0 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0109_Sterbova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Monografie se soustředí na aspekty lidského sexuálního a reprodukčního chování, které jsou společensky nejzávažnějšími projevy sexuality. Publikace zahrnuje informace vedoucí k větší odpovědnosti za vlastní sexuální zdraví, k bezpečnému a zodpovědnému sexuálnímu chování, prostřednictvím kterého lidé (i s disabilitou) dokážou na akceptovatelné úrovni naplňovat své sexuální potřeby. Zaměřuje se na sexuální zneužívání včetně osob s mentálním postižením. Pozornost je věnována tématu pomáhající profese, oblasti postojů a sexuality včetně rodiny, v níž se vyskytuje jedinec se zdravotním postižením, a problematice sexuality v kontextu výchovy a vzdělávání v kurikulárních dokumentech na státní a školské úrovni. Jsou též popsána specifika přístupů ve vzdělávání k osobám s mentálním postižením.

Publikace autora