2020-0455.jpg

Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů (soubor)

Samec, Pavel
Rychtecká, Kudělková, Zapletal
Barvíř, Voženílek, Vondráková

1. vydání, 2020, 40 stran, měkká vazba
ISBN 978-80-244-5856-4
Salesprice with discount
Sales price 99 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů jsou nepříznivé hodnoty ekosystémových prediktorů, jejichž gradienty vymezují diverzitu růstových podmínek ve vztahu k biodiverzitě a potenciální bioprodukci. Trvalé abiotické prediktory ekologie lesů jsou atmosférické, půdní a orografické, mezi nimiž predispozice významně způsobují sezónní klimatické odchylky a dlouhodobě okyselující činitele. Na území České republiky jsou trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů zastoupeny mimovegetačními teplotami, podzimními a vegetačními srážkami, depozicí dusíku, půdní bazickou saturací a půdním obsahem MgO. Mapy prezentují variabilitu jednotlivých prediktorů na území České republiky a poskytují syntézu těchto informací v typizační mapě.

Publikace autora