2020-0009.jpg

Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání

Růžička, Michal
Pastieriková, Lucia
Smolíková, Monika, a kol.

1. vydání, 2020, 280 stran,
ISBN 978-80-244-5705-5
Salesprice with discount
Sales price 0 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2020-0009_Ruzicka.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Předkládaná publikace prezentuje unikátní výzkum, který byl realizován v rámci projektu IGA_PdF_2019_024: Výzkum inkluze u jedinců se speciálními potřebami.
Výzkum navazuje na dvě předchozí studie. Kniha se skládá ze tří celků: teoretická východiska, prezentace samotného výzkumu a apendix. Metodika smíšeného výzkumu je prezentována ve třech rovinách: rešerše, kvalitativní výzkum (polostrukturované rozhovory) a kvantitativní část: dotazníkové šetření v Ol. kraji. Výsledky výzkumu jsou prezentovány rovněž ve třech celcích: 1) rešerše výzkumů, 2) interpretace kvalitativní části výzkumu, v němž se k aktuálnímu stavu školního poradenství na ZŠ vyjadřovali třídní učitelé, výchovní poradci a speciální pedagogové, 3) analýza dotazníkového šetření mezi učitelei a spec. pedagogy.

Publikace autora

Ostatní si také koupili