274400230.jpg

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách

Rohoň, Peter a kol.

1. vydání, 2020, 254 stran, pevná vazba
978-80-7345-681-8
Vydavatel: Maxdorf
Salesprice with discount
Sales price 695 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Hematologie tvoří jednu z tradičních součástí vnitřního lékařství. Avšak zejména vývoj hematoonkologie v posledních desetiletích vytvořil z hematologie velmi komplexní a náročný obor se zásadním celospolečenským dopadem. Hematologie a hematoonkologie se navíc mimořádně rychle vyvíjí. Týká se to jak proměn klasifikace řady nozologických jednotek, tak zejména rychlého nástupu nových látek do hematoonkologické léčby. pokroky v diagnostice, a zejména pak cílená a biologická léčba přináší pro řadu nemocných novou naději. Tyto nové terapeutické možnosti však nejsou v praxi vždy plně využívány. Kniha kolektivu erudovaných autorů v čele s doc. MUDr. Peterem Rohoněm, Ph.D., je učebnicí hematologie a hematoonkologie v instruktivních kazuistikách.

Publikace autora