102201089.jpg

Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana

Kolářová, Jana

1. vydání, 2020, 129 stran, měkká vazba
978-80-88278-58-0
Vydavatel: Vydavatelství FF UP
Salesprice with discount
Sales price 210 Kč
Discount
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Jiří Bartholdus Pontanus z Breitenberka patřil k významným autorům předbělohorské latinsky psané bohemikální literatury katolické provenience na přelomu 16. a 17. století. Byl jednak významným a vlivným představitelem katolické církve, jednak neobyčejně plodným tvůrcem, který po sobě zanechal rozsáhlé literární dílo, jež však dosud zůstávalo spíše stranou pozornosti literárních historiků. Předkládaná monografie se zaměřuje na analýzu Pontanových básnických děl, jež tvoří zejména příležítostná a duchovní poezie, a to jednak z hlediska literárněhistorického, jednak z hlediska funkcí, které jeho dílo plnilo v rámci latinské humanistické literatury předbělohorské doby. Snaží se doložit, že Pontanova básnická tvorba představuje pozoruhodný doklad stylových, tematických i žánrových proměn.

Publikace autora