Příběh autorova života. Zachycuje dětství a mládí prožívané v protektorátní době v Brně a Olomouci. Autor popisuje dramatický útěk před koncem války, poválečnou nejistotu, denacifikační problémy německé společnosti. Podává informace o svém studiu, konfliktech s pedagogy, prvních literárních pokusech a tvůrčím a lidském růstu autora. Život jde dále, je prožívaný mezi nakladatelstvími, redakcemi a kolegy na pozadí vlastní tvorby. Autor velmi nevtíravě a jemně naznačuje významné milníky světové civilizace: Gagarin, první lidé na Měsíci, povstání v Maďarsku, sovětská okupace Československa, berlínská zeď, Willy Brandt. V knize jsou zachyceny problémy, změny a vývoj nakladatelského a literárního života poválečného Německa. Vzpomínky jsou věnovány vývoji německy psané literatury, měnícímu se stylu života a reflexi společnosti v literární tvorbě. Z celého textu je patrná autorova angažovanost, nejen literární, ve prospěch slušného života lidí.

PhDr. Miloš Kvapil