Druhá část studie o komiksu obsahuje informace o dalších třinácti tvůrcích, jejichž jména jsou těsně spjata s tímto tvůrčím projevem. Jsou to tvůrci, kteří tvořili v období, které bylo krajně nepříznivé pro studovanou a popisovanou uměleckou činnost - období nacistické a komunistické totality. Ta se vyjadřovala ke všemu, tedy i k umění komiksu. Byl ostrakizován, pronásledován a umlčován. Jako výrazné osobnosti jsou zde prezentovány dvojice významných tvůrců - Foglar - Fischer, autoři Rychlých šípů, a dále významný, nenapodobitelný a neopakovatelný autor Kája Saudek. V nich všichni následovníci viděli své vzory. Svazek zahrnuje komiksovou tvorbu v podstatě až do současnosti. Je to období velmi proměnlivé a má své vrcholy i místa tápání. Pochopitelně vše je dáno politickým a posléze i ekonomickým klimatem. Téměř všichni tvůrci tvoří pro děti a dospívající mládež. Tematicky čerpají z westernů, dětských figurek, oblasti sci-fi. Závěr publikace je věnován autorům, kteří mají své kořeny v Československu, byť zde již nežijí. Tak jako první svazek je i tento doplněn grafickými ukázkami tvorby autorů a barevnou přílohou. Z textu je patrné, že vrchol éry comicsu – komiksu je již za námi. Nicméně jsou autoři, kteří s plným nasazením a odhodláním tvoří dále. A to zřejmě není málo. Celé dílo je velmi přehledné, psané přístupným jazykem a pro neinformovaného čtenáře může být klíčem k poznání i osobnímu potěšení.

PhDr. Miloš Kvapil