Vynikající studie o komiksu. V minulém režimu šlo o umělecký projev, který byl více než přehlížen. V předkládané studii jde o obecnou charakteristiku této umělecké tvorby patnácti tvůrců. Obecně jsou známí asi jen Josef Lada a Ondřej Sekora, nebyli však sami. Každému tvůrci je věnován prostor, jsou zde zachyceny jeho životní osudy i umělecké pokusy, selhání i období tvůrčích úspěchů. Soustředit všechny tyto údaje byla nemalá a zcela nepochybně vyčerpávající heuristická práce. Autor zmiňuje, že soustředění dat trvalo asi deset let. Současně jsou některé artefakty nedohledatelné. Inspirace k tvorbě pochází buď z americké komiksové produkce, nebo z vlastních pokusů. Ty převážně komediálně a humorně líčí dobrodružství dětí, zvířat, nešiků a jiných osůbek. Nezřídka jsou komiksy orientovány na dobrodružné cesty do exotických zemí, ponejvíce do Afriky. Nezanedbatelná je také inspirace Divokým západem. Studie je doplněna ukázkami tvorby všech zmiňovaných autorů. Kdo má o komiks zájem, zcela nepochybně po této publikaci sáhne, a nejen sáhne. Je to velký zdroj informací, poučení a mnohdy i potěšení.

PhDr. Miloš Kvapil