Velmi zajímavá a přínosná studie ze života krajanů usídlených v USA. Autor v první části věnuje svou pozornost migraci z českých zemí do USA a Kanady, sleduje příčiny migrace, její vývoj a její etablování v podmínkách Ameriky. Zaměřuje se na vznik nejrůznějších spolků a asociací a jejich publikačních aktivit. To vše zatím v mírových podmínkách. Dále věnuje pozornost aktivitám krajanů během 1. a zejména 2. světové války. Zde je meritum celé studie: propagace účasti československých krajanů ve válečném úsilí, podpora válečného úsilí USA a reflexe v krajanském tisku. Mimo hlavní pozornost jsou zde také několikrát zmíněny různé postoje americké administrativy vůči Američanům japonského, italského a německého původu. Studie je doplněna fotografickou dokumentací krajanského tisku a přepisem desítek novinových textů z pera novinářů, vojáků i krajanů v amerických sídlech. Akcentovány jsou různé významné události, např. Lidice, výcvik branců a dobrovolníků československého původu. Podstatnou část tvoří dopisy krajanů ze všech oblastí, kde byla americká armáda nasazována, nekrology za padlé, články týkající se vyznamenávání vojáků československého původu, poválečné angažování krajanů ve prospěch osvobozeného Československa atd. V těchto písemných projevech je také možné sledovat proměny českého a slovenského jazyka v amerických podmínkách a proměnlivost ve znalostech původního i přijatého jazyka.

PhDr. Miloš Kvapil