Adam Michna z Otradovic - skladatelAčkoliv hudba českého baroka zažívá již dlouhou dobu neobyčejnou renesanci a těší se velkému zájmu jak profesionálních hudebníků, tak i posluchačů, znalosti o jednotlivých osobnostech jsou značně omezené a chceme-li o nich zjistit nějaké informace, jsme často odkázání pouze na stručná slovníková hesla. Díky snažení některých badatelů však vznikají práce, které tyto mezery postupně zaplňují a v rámci dostupných možností poskytují pohled na důležité osobnosti hudebního života českých zemí v době baroka. Jedním z posledních takových obohacení je kniha s prozaickým názvem Adam Michna z Otradovic – skladatel. Její autor, profesor Jiří Sehnal, patří již velmi dlouho mezi přední vědce, kteří se zabývají dějinami české hudební kultury a jejichž poznatky zásadně přispěly k jejich poznání.

 Kromě samotných studií se podílel také na přípravě mnoha notových edic, které hudbu zpřístupňovaly širší hudební veřejnosti. Mezi ně patří například projekt kompletního vydání dochovaných Michnových děl. Jejich podrobné studium mu umožnilo získat dostatek podkladů k napsání dosud chybějící monografie o předním skladateli českého raného baroka.

Tato kniha opět představuje Jiřího Sehnala jako jednoho z nejpřednějších znalců starší české hudby a je významných příspěvkem jak k samotnému životu a dílu Adama Michny z Otradovic (i přes všechny neznámé), tak k bližšímu poznání hudebního života u nás v 17. století. Kvalitní muzikologická práce je nejvýznamnější hodnotou celého díla, nicméně kniha je velmi dobře připravena po všech stránkách včetně bohatých obrazových příloh. Text, který prošel velmi pečlivou redakční přípravou, je psán vybranou češtinou, jejíž četba je radostí. To vše je pak zpracováno v krásné grafice, která dílu dodává zaslouženě důstojnou podobu.

Lukáš Vytlačil

Zdroj: Hudební rozhledy