Hudba v OlomouciVýjimečný projekt, velkorysé rozvržení, logické členění, bohatství poznatků, vysoká odbornost, a přesto čtivost, pracovitý tým téměř tří desítek mladších i starších zkušených muzikologů, fundované vedení. Takto by bylo možné ve zkratce charakterizovat monumentální knihu Univerzity Palackého v Olomouci jako první svazek v sérii prací o dějinách hudby v Olomouci a na střední Moravě v období let cca 1800–2000 v rámci výzkumného záměru „Morava a svět: Umění v otevřeném kulturním prostoru“. Spolupracovníci katedry se regionálním tématům ovšem věnují dlouhodobě a vydali již v minulosti řadu kvalitních publikací.
Lze říci, že s nástrahami monumentální hudebně historické kroniky města se autoři vyrovnali nanejvýš zodpovědně a vytvořili dílo, jaké v tomto rozsahu a založení nemá obdoby.

Přináší poznání a inspiraci jak odborné, tak i širší kulturní veřejnosti, která si může uvědomit mnoho věcí: jak je každá hudební a potažmo kulturní aktivita spojená s velkým úsilím a oddaností jednotlivců, jak nic nepadá z nebe, jak vlastně nezničitelná a blahodárná je touha člověka po hudbě a umění, až je práce dobře zaplacená, nebo vůbec ne. Ukazuje také hrdé a činorodé město, jedno z nejstarších center Moravy, které ač v roce 1960 sražené na úroveň okresu, dokázalo v posledních 70 letech nejen obnovit v plném rozsahu svou univerzitu a někdejší postavení, ale dosáhnout i záviděníhodné rozmanitosti a šíře hudebního dění v českém i mezinárodním měřítku.
Kniha je opatřena četnými podčarovými poznámkami, soupisem pramenu a základní literatury (zahrnuty jsou i četné rozhovory s pamětníky), dalšími přílohami (např. přehledem státních vyznamenání, čestných doktorátů a cen, koncertních sálů), jakož i objemným rejstříkem osob. Její vynikající grafická úroveň a množství kvalitní obrazové dokumentace v počtu několika set obrázků bezesporu přispávají k její atraktivitě. Právem si zasloužila ocenění Magistrátu města Olomouce, stejně jako Palackého univerzity.

Jitka Bajgarová
Zdroj: Knihy a novotiny