rsz 1bez strechy nad hlavouNa Univerzitě Palackého vznikla jedinečná studie, která se zabývá bezdomovectvím v Olomouci. Navázala na dotazníkové šetření z roku 2017, z něhož už tehdy jasně vyplynulo, že lidé bez domova jsou ve městě vnímáni jako jednoznačně nejnaléhavější problém. Nová studie s názvem Bez střechy nad hlavou. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci má ambici přispět k hledání možných řešení dané situace. I proto Vydavatelství Univerzity Palackého uspořádalo při příležitosti vydání knihy odbornou debatu s jejími autory, zástupci města, policie a neziskového sektoru.

Přečtěte si o knize i besedě více. Publikaci si pak můžete zakoupit na e-shopu v elektronické i tištěné verzi.