rsz img 4124Ani v době „letního spánku“ a dovolených nezahálíme a vydáváme nové publikace. Důkazem budiž naše tradiční knižní rekapitulace za uplynulý červenec. Řady naší produkce jsme rozšířili o knihy z oblastí umění, kultury, historie, pedagogiky či psychologie. Seznamte se s výběrem našich nových tištěných i elektronických titulů.

Nezapomeňte také, že až do konce srpna můžete při nákupu na našem e-shopu využít 15% letní slevový kód. Při dokončení nákupu stačí v košíku zadat letnicteni15.

rsz img 4271Na začátku byla ambice obsáhnout komplexní problematiku historie a symboliky liturgických textilií v Česku a systematizovat a metodicky sjednotit způsoby jejich archivace, péče a prezentování. Po čtyřech letech intenzivní práce, vydání čtyř titulů a uspořádání hned několika tematických výstav je nyní dlouholetý projekt odborníků z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Národního památkového ústavu ve finále. Autoři výzkumu nabízejí literární tečku v podobě publikace Liturgický textil a způsoby jeho prezentace.

Pátý díl tzv. „liturgické série“, která ze všech úhlů mapuje krásy liturgického umění v textilní podobě, je teoretickou publikací určenou pro praxi a zaměřuje se na specifika prezentace textilií v památkově chráněných objektech. Nabízí historické kontexty, konkrétní postupy a tipy na prezentaci liturgických textilií v různých podmínkách a celou problematiku zařazuje do širších kulturních souvislostí. Objednávat ji můžete na e-shopu.

rsz 12306 106Přiblížilo se léto a my jsme se před začátkem prázdninového veselí činili. Červnovým vrcholem pro nás byla samozřejmě účast na Světě knihy v Praze, ale nelenili jsme ani ve vydávání a představování nových knih. Uvedli jsme do světa další díl naší série o liturgickém umění – knihu Květy trpělivosti. Uspořádali jsme besedu s odborníky na téma bezdomovectví v Olomouci při příležitosti vydání knihy Bez střechy nad hlavou. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci. Řady našich lékařských a zdravotnických titulů jsme rozšířili o knihu věnující se rehabilitaci pacientů s kardovaskulárními chorobami. A přidali jsme hned několik zajímavých titulů, které potěší přiznivce mediálních studií a trendů v pedagogice nebo třeba i v divadelním tanci.

Račte se seznámit níže s naší tradiční měsíční knižní rekapitulací toho nejzajímavějšího.

rsz 1bez strechy nad hlavouNa Univerzitě Palackého vznikla jedinečná studie, která se zabývá bezdomovectvím v Olomouci. Navázala na dotazníkové šetření z roku 2017, z něhož už tehdy jasně vyplynulo, že lidé bez domova jsou ve městě vnímáni jako jednoznačně nejnaléhavější problém. Nová studie s názvem Bez střechy nad hlavou. Empirická studie bezdomovectví v Olomouci má ambici přispět k hledání možných řešení dané situace. I proto Vydavatelství Univerzity Palackého uspořádalo při příležitosti vydání knihy odbornou debatu s jejími autory, zástupci města, policie a neziskového sektoru.

Přečtěte si o knize i besedě více. Publikaci si pak můžete zakoupit na e-shopu v elektronické i tištěné verzi.

2306 94 2Vizuálně i obsahově pozoruhodná série knih o liturgickém umění, na které se podílejí odborníci z Cyrilometodějské teologické fakulty UP, se rozrůstá o čtvrtý díl. Kniha Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam autora Radka Martinka se zaměřuje na odhalení symboliky květin a rostlin na liturgických textiliích a dalších předmětech. Jaký význam měly na liturgických vzorech růže, lilie, tulipány, kosatce, slunečnice, mák a další květiny? A uměla Marie Terezie vyšívat? Od odpovědi na tyto otázky vás dělí pár kliknutí v e-shopu.

rsz 2306 5Jak pomoci s rehabilitací pacientům s kardiovaskulárními onemocněními a nastavit úroveň pohybových aktivit tak, aby pro ně měly co nejžádanější účinky? Recept ve své nejnovější publikaci nabízí Robert Vysoký, zkušený fyzioterapeut působící mj. na Ústavu klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd UP. Kniha Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění je vůbec první svého druhu v české zdravotnické literatuře a zaplňuje mezeru v odborných zdrojích, na niž autor během své praxe pravidelně narážel.

Přečtěte si více a nakupujte na e-shopu.

Strana 1 z 4