2022-0486.jpg

Stimulácia metakognitívnych schopností žiaka. Program SMARTS - analýza kvalitatívnej experimentálnej intervencie

Kovalčíková, Iveta
Martinková, Ivana

1. vydání, 2022, 98 stran, měkká vazba
ISBN 978-80-244-6241-7
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena249 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
obor - Pedagogika
Monografia je produktom teoretického a empirického výskumu metakognitívneho a exekutívneho fungovania žiakov. Zámerom teoretickej časti je charakterizovať pojem exekutívne fungovanie a naznačiť jeho súvislosť s príbuznými konceptami metakognícia a sebaregulácia. Táto analýza je umiestnená do širšieho parciálne historického diskurzu o myslení a kognícii vo filozofii a psychológii. Predmetom pozornosti je ďalej stimulácia kognitívneho, metakognitívneho a exekutívneho fungovania žiaka. Analyzované je metakognitívne kurikulum SMARTS (produkt Výskumného ústavu pre rozvoj a vzdelávanie, Lexington, Massachusetts), ktoré bolo adaptované a pilotne overované v rámci projektu VEGA 1/0254/20. V monografii sú prezentované výsledky experimentálnej kvalitatívnej intervencie zameranej na zisťovanie vplyvu intervenčného zásahu prostredníctvom SMARTS na metakognitívne schopnosti žiaka. Na základe výsledkov intervenčného zásahu možno uvažovať o pozitívnom vplyve SMARTS na behaviorálne manifestácie exekutívneho fungovania žiakov a sprostredkovane aj na školskú úspešnosť. Zistenia vyplývajúce z výskumu naznačujú možnosti implementovania SMARTS v dvoch rovinách: (1) Stimulačné programy (doménovovšeobecné) – založené na princípoch a stratégiách programu SMARTS aplikované vo forme „doučovania“ celej triedy, skupiny žiakov, dvojice alebo vo forme individuálnej stimulácie edukačných potrieb žiaka; (2) Výučbové programy (doménovošpecifické) – princípy SMARTS implementované do jednotlivých predmetov (predovšetkým jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy).

Publikace autora

Ostatní si také koupili