2021-0418.jpg

Týnský kostel a architektura poděbradské doby

Pařízková Čevonová, Jana

1. vydání, 2022, 304 stran,
ISBN 978-80-244-6151-9
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena349 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0418_Parizkova Cevonova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
obor - Umění a teorie umění
Kostel Panny Marie před Týnem, od 14. století hlavní farní chrám Starého Města, po husitských válkách hlavní kostel utrakvistické církve v Čechách a na Moravě a nepřehlédnutelná dominanta historického jádra Prahy, představuje po Svatovítské katedrále druhou nejvýznamnější pražskou středověkou sakrální stavbu. V syntézách dějin české gotické architektury bývá řazen na přední místo ve vývoji architektury lucemburské doby a zároveň je dokončení kostela po husitské revoluci převážně prezentováno jako nejdůležitější stavba doby Jiřího z Poděbrad. Při bližším pohledu se však představy mnohých autorů ohledně určení předhusitských a pohusitských partií kostela zásadně různí, z čehož plynou závažné otázky pro pochopení architektury poděbradské doby.
K podrobnějšímu zpracování architektury poděbradské doby se alespoň částečně snaží přispět právě předkládaná kniha o pozdně gotické dostavbě staroměstského kostela Panny Marie před Týnem, která shrnuje dlouholetý výzkum stavby.

Publikace autora