2021-0439.jpg

Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů

Ševčíková, Jaroslava
Plischke, Jitka
Chudý, Štefan

1. vydání, 2021, 140 stran,
ISBN 978-80-244-6077-2
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena225 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0439_Sevcikova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
obor - Pedagogika
Profesní přesvědčení začínajících učitelů, které je hlavním tématem monografie s názvem Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů, je multidisciplinární fenomén, který není dosud v odborné pedagogické terminologii jednoznačně etablován. Cílem této práce je ukotvit pojem v české odborné terminologii a konstruovat novou teorii o vzájemných vazbách formování profesního přesvědčení na základě sebereflexe začínajícího učitele, v souvislosti s jeho vnímáním spokojenosti v profesi. Výzkum v kvalitativním designu byl realizován ve více výzkumných liniích, a to v linii life story a následně pak v linii směřující k zakotvené teorii, jejíž data byla zpracována otevřeným, axiálním a selektivním kódováním. Na závěr byly výsledky obou linií opakovaně analyzovány a komparovány. Data z terénu byla získávána převážně metodou autonomního psaní na zadaný problém, hloubkovými rozhovory a skupinovou diskusí v ohniskových skupinách. Tacitní znalosti o profesním přesvědčení byly u jednotlivých respondentů zviditelněny sebereflektivními technikami.
Bylo zjištěno, že profesní přesvedčení je fenomén, který je v praxi reflektovaný, je multifaktoriální a obecně reprezentovaný vírou učitele v profesi a vírou v to, že konkrétně on v profesi obstojí. Formuje se již před nástupem do praxe jako pozitivní fenomén, a to ve dvou dimenzích, stabilní a epizodní. Pokud učitel disponuje silným pozitivním profesním přesvědčením v době nástupu do praxe, vykazuje vyšší sebedůvěru a sebejistotu a deklaruje individuální spokojenost v profesi.

Publikace autora