2022-0039.jpg

MAPS – Obyvatelstvo Česka v období 1995-2019: vitální index, věková struktura a index ekonomického zatížení

Rychtaříková, Jitka, a kol.
Vondráková, Alena
Voženílek, Vít

1. vydání, 2021, 100 stran, měkká vazba
ISBN 978-80-244-6062-8
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena289 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
obor - Geografie, geologie, mineralogie
Demografie se zabývá studiem lidské populace, kdy nejdůležitějším sledovaným jevem je proces demografické reprodukce. Mezi základní jevy, které ovlivňují změnu počtu obyvatelstva, přitom patří procesy porodnosti, úmrtnosti a prostorové mobility. Při podrobném studiu populačního vývoje je proto potřeba spolupráce odborníků nejen v demografii, ale také odborníků z oblasti geografie a geoinformatiky. Publikace OBYVATELSTVO ČESKA v období 1995-2019 prezentuje poznatky a výsledky výzkumu realizovaného v průběhu let 2018-2021 na Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Uvedený projekt byl zaměřen na historicky bezprecedentní změny demografického chování v územním pohledu v období 1995–2019. Pozornost byla věnována především problematice demografického stárnutí a dynamice vývoje věkových struktur České republiky, přičemž zvolené období poznamenáno dopadem pandemie covid-19.

Publikace autora