2021-0350.jpg

Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením

Hanáková, Adéla
Hrudová, Tereza

1. vydání, 2021, 270 stran,
ISBN 978-80-244-6060-4
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena0 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0350_Hanakova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
obor - Pedagogika
Publikace je výstupem projektu s názvem „Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením“ (IGA_PdF_2021_006), který je dalším, vnitřně uzavřeným projektem v rámci tématu „Úprava prostředí pro osoby se zdravotním postižením“. Loňský výzkumný projekt byl primární sondou popisující veškeré faktory prostředí, které determinují kvalitu života člověka se zdravotním postižením a kvalitu života pečujících osob. Potvrdilo se, že jedním z nejdůležitějších prostředků integrace osob se zdravotním postižením do společnosti je zajištění přístupnosti. Jako dominantní se zde manifestovala (kromě úpravy prostředí po technické stránce) i potřeba přístupnosti lidí v inkluzivním kontextu. Na základě těchto skutečností byla koncipována i struktura této monografie, která rozpracovává atributy přístupnosti v teoretické rovině. Pozornost je v jednotlivých kapitolách zaměřena na daný typ postižení a jeho důsledky s akcentem na klíčové aspekty přístupnosti v kontextu daného postižení / znevýhodnění / specifických potřeb. Výzkumnou částí jsme se zaměřili na podporu přístupnosti intaktních žáků směrem k žákům s postižením. Na základě výše uvedené skutečnosti jsme se rozhodli vytvořit pracovní / metodické listy, jejichž efektivitu jsme dále ověřovali u cílové skupiny žáků 1. a 2. stupně a vybraných pedagogů.

Publikace autora

Ostatní si také koupili