2021-0219.jpg

Dramatik Max Zweig – prorok nového humanismu

Cahová, Ivana

1. vydání, 2021, 448 stran, měkká vazba
ISBN 978-80-244-6042-0
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena250 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
obor - Literatura, literární věda
Publikace se zabývá životem a dílem Maxe Zweiga, původem moravského, německy píšícího židovského dramatika z Izraele. Cílem této práce je zviditelnit a zpřístupnit, (především české odborné veřejnosti a českému čtenáři) Zweigovy rané literární a dramatické texty, doposud absentující v literární historii. Interdisciplinární práce, oscilující mezi literárně-analytickou a kulturně-historickou studií, analyzuje umělecké texty v jednotlivých socio-politických a kulturních diskurzech, ve kterých se pohybovaly, tedy na Moravě v přelomovém období mezi rakousko-uherskou monarchií a první československou republikou, ve Vídni a v Berlíně v meziválečném období a v prvních letech šoa, v Tel Avivu v posledních letech pod britskou mandátní správou, v období pionýrského budování „židovské domoviny“ a v následujících napjatých letech po založení samostatného Státu Izrael. Skrze tyto diskurzy a na půdorysu jimi utvářené Zweigovy biografie se tato práce snaží jednak analyzovat, v jakém prostředí a jakým způsobem se utvářela židovská středoevropská identita ve 20. století a zároveň poukázat na specifika německy psané literatury z Izraele jako literatury „meziprostoru“, kterou nelze zkoumat optikou historie pouze jedné kulturní a estetické tradice.

Publikace autora