2021-0397.jpg

Linear statistical models in psychology

Dostál, Daniel

1. vydání, 2021, 94 stran,
ISBN 978-80-244-6034-5
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena0 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2021-0397_Dostal.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
obor - Psychologie
Rozmanité druhy lineární regrese představují nástroj první volby při řešení širokého spektra problémů, na které narážíme v psychologii i dalších empirických vědách. Postupy spadající do této rodiny nachází své uplatnění při zpracování experimentálních dat, dotazníkových šetření nebo například při tvorbě testových norem. Tento text je určen studentům, kteří jsou seznámeni se základními postupy práce s kvantitativními daty - s popisnými statistikami a principem testování statistických hypotéz. Cílem těchto skript je tyto poznatky propojit a představit v kontextu statistického modelování. Skripta popisují základní témata i specializované postupy práce s lineárními modely. Čtenář je seznámen s regresními koeficienty, ukazateli kvality modelu, s prací s nominálními regresory i s interakčními členy. Několik kapitol je věnováno testům statistické významnosti, konstrukci pásů spolehlivosti, předpokladům užití lineárních modelů a diagnostice modelu. Z pokročilejších postupů text pokrývá zkoumání nelineárních závislostí, lognormální regresi, krokovou a hierarchickou regresi i modely se smíšenými efekty a další. Součástí skript je sada datových souborů k procvičování popisovaných metod.

Publikace autora

Ostatní si také koupili