2021-0316.jpg

Oblékám se, tedy jsem. Aneb je skutečně pravda, že šaty dělají člověka?

Horáková, Jana

1. vydání, 2021, 220 stran, měkká vazba
ISBN 978-80-244-6015-4
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena280 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
obor - Psychologie
Tato kniha se snaží rozklíčovat, zda tvrzení 'Šaty dělají člověka' je skutečně pravdivé. Přestože se jedná o populární sousloví, na poli vědy a výzkumu se jej ještě nikomu nepodařilo jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Proto za tímto účelem autorka provedla analýzu historických a soudobých koncepcí pojednávajících o souvislostech mezi osobností a odíváním. Kniha je rozdělena do několika částí. Nejdříve se čtenáři nabídne malý exkurz do psychologie osobnosti. Druhá kapitola je věnovaná módě a odívání. V třetí části se prolnou první dvě oblasti, a to na poli psychologie odívání. Čtenář se zde může seznámit s hlavními představiteli psychologie odívání či s různými typologiemi. Závěrem jsou jednotlivé dílčí informace komparovány a sjednoceny do smysluplného celku. Rovněž zde zazní návrhy pro další výzkum a možné přínosy plynoucí z pozornosti věnované tomuto tématu.

Publikace autora