2020-0438.jpg

Slovník českých vidových dvojic pro cizince

Kopečková, Michaela
Horáková, Jitka
Nováková, Eva a kol.

1. vydání, 2020, 192 stran,
ISBN 978-80-244-5872-4
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena0 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2020-0438_Kopeckova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
obor - Literatura, literární věda
Slovník vidových dvojic (Horáková, Kopečková, Nováková, Poláchová) je určen studentům a nerodilým mluvčím českého jazyka, jimž má sloužit jako pomůcka k osvojení slovesné kategorie českého vidu. Tato gramaticko-lexikální kategorie je z didaktického hlediska problematická nejen pro studenty, ale také lektory češtiny jako cizího jazyka. V dostupných učebnicích se totiž mnohdy setkávají jen s neucelenými a nejasnými informacemi, jak vid cizincům vysvětlit. Studenti pak jednotlivá slovesa bez kontextu memorují ve frázích a jejich funkci v celistvosti pochopí až na úrovni B1-B2, které však (mj. i z důvodu nezvládnuté kategorie vidu) dosáhne jen část z nich.
Slovesa do slovníkových hesel autorky vybíraly z učebnic češtiny pro cizince do úrovně B2 včetně (zejm. Česky krok za krokem, Čeština pro cizince) a zároveň ověřovaly, zda slovesa korespondují s prahovými úrovněmi dle SERR. Celkové množství uváděných vidových dvojic je limitované, jelikož slovník usiluje především o přehlednost a uživatelskou přívětivost.
Gramatické a sémantické rozdíly mezi českými imperfektivy a jejich perfektivními protějšky ilustruje slovník na příkladových větách v češtině a angličtině. Ty jednak kompenzují skutečnost, že v převážně analytické angličtině mnohdy nelze vyjádřit bohatě flektivní české tvary jednoslovným slovníkovým heslem, jednak poskytují uživatelům informaci o valenci příslušného slovesa a jeho kolokabilitě.

Publikace autora

Ostatní si také koupili