2018-0408.jpg

Pragmalingvistické a sociopragmatické pohledy na vybrané komunikáty (nejenom) mediálního diskurzu

Svobodová, Jindřiška

1. vydání, 2018, 126 stran,
ISBN 978-80-244-5457-3
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena190 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2018-0408_Svobodova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Autorky monografie se ve třech relativně samostatných celcích věnují pragmalingvistickým a sociopragmatickým aspektům komunikační aktivity. V prvním oddíle je sledován proces pragmatikalizace částic a významu jejich osvojení při zvládnutí cizího jazyka a utváření komunikačních kompetencí. Ve druhé části jsou sledovány prostředky užívané jako nástroj nezdvořilosti a verbální agrese. Na autentických textech je aplikována metodika tzv. diskurzivní zdvořilosti vycházející z koncepce tváře a hodnotící zdvořilostní strategie na pozadí existujících vztahových sítí aktuální sociální a komunikační situace. V závěrečné části práce autorky s využitím metod kritické analýzy diskurzu provádějí kvalitativní a kvantitativní zhodnocení mediálních textů věnovaných problematice migrace.

Publikace autora