2018-0293.jpg

Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku

Valenta, Milan, a kol.

1. vydání, 2018, 92 stran,
ISBN 978-80-244-5402-3
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena0 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2018-0293_Valenta.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Publikace obsahuje výsledky parciálních šetření šířeji orientovaného výzkumného projektu realizovaného na Ústavu speciálněpedagogických studií olomoucké Pedagogické fakulty zaměřeného na faktory ovlivňující dynamiku edukability dětí a žáků s potřebou speciálněpedagogických podpůrných opatření, tj. se speciálními vzdělávacími potřebami vychází převážně z kvantitativního designu, kvalitativní šetření bylo komplementární (spíše ilustrační) povahy. Text obsahuje především závěry předvýzkumu projektu, výsledky komparativních šetření dynamiky vývoje vizuálních, auditivních a intermodálních funkcí dětí předškolního věku a intaktních žáků 1. a 2. ročníku základní školy a normy subtestů vybraných bazálních funkcí u žáků 2. ročníku základní školy (sedmi/osmiletých).

Publikace autora