2018-0130.jpg

Sociální lékařství

Ivanová Kateřina, a kol.

1. vydání, 2018, 138 stran,
ISBN 978-80-244-5326-2
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena220 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Sociální lékařství je vědní obor, který se zabývá vlivem společenských faktorů na zdraví a nemoc a zabývá se analýzou sociálních systémů péče o zdraví. Studijní text zpracovává teorii zdraví a nemoci, možnosti studia zdravotního stavu obyvatelstva, věnuje se nerovnostem ve zdraví, včetně zdravotní gramotnosti, teorii podpory zdraví, včetně dokumentů Světové zdravotnické organizace. V rámci zdravotní politiky se zabývá kvalitou a bezpečím zdravotnické péče, zdravotně sociální péčí o skupiny obyvatel se specifickými potřebami, analýzou systémů zdravotnické péče, řízením a financováním zdravotnických institucí, vzděláváním zdravotnických pracovníků, sociální epidemiologií i sociálně lékařskou metodologií. Text je uceleným shrnutím problematiky, která tvoří podstatu oboru sociální lékařství.