2017-0326.jpg

Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska

Vitásková, Kateřina, a kol.

1. vydání, 2017, 208 stran,
ISBN 978-80-244-5288-3
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena185 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Kolektivní monografie se zaměřuje na vývojové a získané poruchy fatických funkcí, včetně specificky narušeného vývoje řeči mluvené i psané (dysfázie a afázie v přesahu do posuzování kognice), poruchy autistického spektra s mentálním postižením, fyziologii i patologii tvorby hlasu, s využitím akustické a vizuální analýzy hlasového a řečového výkonu, poruchy orofaciální oblasti s akcentací problematiky poruch polykání (dysfagie) v dětském i dospělém věku a interdisciplinární spolupráci včetně zapojení rodiny do komplexní intervence. Prezentované výsledky výzkumu jsou uplatnitelné jak v oborech logopedie a speciální pedagogika, tak v souvisejících oborech lékařských a zdravotnických (audiologie, foniatrie, fyzioterapie), pedagogice (např. hlasová pedagogika), lingvistice a psychologii.

Publikace autora