2017-0243.jpg

Kultura v procesu překladu

Hrdinová, Eva Maria

1. vydání, 2017, 138 stran,
ISBN 978-80-244-5208-1
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena150 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Překladatelská činnost není činností snadnou. Poněkud opomíjen však doposud bývá velmi podstatný aspekt pojící se s překladatelskou produkcí, a tím je kultura, jež představuje svorník překladatelské činnosti. Právě kultuře v překladu se věnuje tato publikace, jež se snaží naznačit cestu a s ohledem na aktuální směry zejména německojazyčné teorie překladu ukázat, co je při převodu nejen humanitně zaměřených textů mít na zřeteli a čeho je lépe se vyvarovat, tedy poukázat na 'pravidla hry', jichž je třeba se držet na cestě za kvalitním překladem v odborném/vědeckém kontextu. Monografie se věnuje textu jak humanitně zaměřenému odbornému, tak i překladu beletristických textů, prózy, pohádek i poezie, kde máme na zřeteli především stopy kultury patrné při překladu reálií a odborných termínů.

Publikace autora