2016-0305.jpg

Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením

Štěrbová, Dana
Rašková, Miluše

2. vydání, 2016, 160 stran,
ISBN 978-80-244-5026-1
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena90 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:

2016-0305_Sterbova.pdf
Soubor dostupný po dokončení objednávky.
E-kniha
Monografie se soustředí na aspekty lidského sexuálního a reprodukčního chování, které jsou společensky nejzávažnějšími projevy sexuality. Publikace zahrnuje informace vedoucí k větší odpovědnosti za vlastní sexuální zdraví, k bezpečnému a zodpovědnému sexuálnímu chování, prostřednictvím kterého lidé (i s disabilitou) dokážou na akceptovatelné úrovni naplňovat své sexuální potřeby. Zaměřuje se na sexuální zneužívání včetně osob s mentálním postižením. Pozornost je věnována tématu pomáhající profese, oblasti postojů a sexuality včetně rodiny, v níž se vyskytuje jedinec se zdravotním postižením a problematice sexuality v kontextu výchovy a vzdělávání v kurikulárních dokumentech na státní a školské úrovni. Jsou též popsána specifika přístupů ve vzdělávání k osobám s mentálním postižením.

Publikace autora