2016-0068.jpg

Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením

Potměšil, Miloň, a kol.

1. vydání, 2016, 156 stran,
ISBN 978-80-244-4924-1
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena164 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tisk na objednávku
Monografie je tematicky zaměřena do oblasti vzdělání a jeho hodnoty u cílové skupiny, kterou tvořili žáci se zdravotním postižením. Obsahem monografie jsou teoretická východiska a následující výzkum zaměřený na hodnotu vzdělání - popis vybraných faktorů u žáků se zdravotním postižením. Jako cílová skupina, byli vybráni žáci středních škol, kde studují žáci s různými druhy zdravotních postižení (sluchové, zrakové, tělesné). Výsledky by měly přispět nejen k poznání této specifické skupiny, ale také pomoci při hledání příležitostí pro motivaci a speciálněpedagogickou intervenci v její současné podobě. Cílem je vytvořit charakteristiku jednotlivých faktorů tvořících postoje ke vzdělávání.

Publikace autora

Ostatní si také koupili