2013-811.jpg

Zvíře v současné prostorové tvorbě

Badalíková, Olga

1. vydání, 2014, 240 stran,
ISBN 978-80-244-4007-1
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena320 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
V kontextu historického vývoje se na základě získaných poznatků stále výrazněji potvrzují spojitosti mezi třemi výchozími liniemi, jimž je v rámci sledované problematiky věnována pozornost. Jedná se o vzájemné vazby mezi vztahem ke zvířeti, jeho symbolikou a uměleckým výrazem. Vývojové metamorfózy symbolické funkce zvířete ve vazbě na korelace vztahu antropomorfního a zoomorfního světa a vliv těchto proměn na výrazové modifikace animalistických motivů jsou nezpochybnitelné. Právě na příkladu animalistické tematiky je patrná role, jež je přisuzována či odnímána zvířeti v našem společenství, a je tak čitelné, že i když nepřisuzujeme umění jednoznačně vymezený společenský kontext, zůstává v něm latentně přítomen.

Publikace autora