2012-701.jpg

Deutsche Testamente in der Kremsierer Stadtkanzlei aus den Jahren 1729-1824

Oleksíková, Kateřina

1. vydání, 2012, 360 stran,
ISBN 978-80-244-3304-2
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena239 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Studie analyzuje 318 německy psaných závětí z let 1729-1824, které se dochovaly jako zápisy do městských knih testamentů v Kroměříži. Na testamenty je nahlíženo jako na pramen pro historiolingvistickou analýzu druhu textu. Cílem studie bylo zjistit, zda a případně podle jakého (textového) vzoru testamenty vznikaly, a stanovit typické lexikální a syntaktické prostředky, kterými jsou realizovány obligatorní a fakultativní prvky druhu textu testament. Výsledky studie jsou konfrontovány s výsledky analýz z Olomouce 1416-1566 a z Jihlavy 1544-1624. Všechny tři studie zkoumají texty jednotným metodologickým přístupem, jejich srovnání přináší spolehlivé poznatky o vývoji testamentu na úrovni makro- (textový vzor) i mikrostruktury (lexikální a syntaktická realizace) od 15. do 19. st. na Moravě.