2008-578.jpg

Morfología espaňola

Černý, Jiří

2. vydání, 2008, 172 stran,
ISBN 978-80-244-2153-7
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena175 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Kniha vychází ve španělštině a přináší přehled španělské morfologie. Po obecnějších úvahách o postavení morfologie, o dělení lexikálních jednotek do lexikálních a gramatických morfémů, o tvoření slov apod. následují výklady o jednotlivých slovních druzích. Zvláštní pozornost je věnována zejména španělskému slovesu, které je z hlediska morfologie nejsložitějším slovním druhem. Výklady jsou doplněny velkým množstvím přehledných tabulek. Jednotlivé slovní druhy jsou systematicky porovnávány s příslušnými českými ekvivalenty.

Publikace autora