2008-560.jpg

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování

Zatloukal, Leoš

1. vydání, 2008, 256 stran,
ISBN 978-80-244-2128-5
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena215 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Kniha představuje komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) jako v našich podmínkách dynamicky se rozvíjející nástroj pro plánování rozvoje sociálních služeb. Autor vychází z vlastní zkušenosti z realizace komunitního plánování, z výměny zkušeností s metodiky KPSS z různých krajů i z diskusí s realizátory komunitního plánování v různých obcích a krajích a předkládá učebnici využitelnou pro praxi. V prvních dvou kapitolách jsou definovány obecné pojmy, jako sociální služby (včetně jejich dělení podle zákona 108/2006), komunita, komunitní práce a komunitní plánování sociálních služeb. Ve stěžejní třetí kapitole se autor podrobněji věnuje jednotlivým fázím KPSS. Je zde popsána přípravná fáze včetně postupů zapojování zainteresovaných skupin.