2022-0508.jpg

Romanica Olomucensia 34/2 (2022)

Gutiérrez Rubio, Enrique (ed.)

1. vydání, 2022, 208 stran, měkká vazba
ISSN 1803-4136
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena300 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
obor - Filologie
Romanica Olomucensia je vědecký časopis, který publikuje originální výsledky přispívající k rozšiřování dosavadních znalostí v oboru lingvistiky románských jazyků, jejich literatury, kultury a translatologie. Hlavním cílem časopisu je propojit dlouho etablovanou výzkumnou tradici v těchto oborech ve střední Evropě a specialisty působící v románských zemích, a to nejen v Evropě, ale také v Americe, a dokonce i v Africe. Časopis vydává Katedra romanistiky FF UP a vychází dvakrát ročně. Příspěvky jsou publikovány v románských jazycích a procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Romanica Olomucensia je zařazen do databází Emerging Sources Citation Index (ESCI) z Web of Science, CEEOL, CIRC, Crossref, Dialnet, DOAJ, EBSCOhost, ERIH Plus, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB a Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Publikace autora